KOMPLET KÆLDERRENOVERING SOM TOTALENTREPRISE

En familie med 3 børn i Højbjerg havde brug for mere plads i deres bolig. De kontaktede Mureren.nu med henblik på at lave en komplet renovering af deres kælder.

Peter, som er bygherre på denne opgave, kontaktede os i efteråret 2018 for at få os ud til en snak om de ideer, han havde til kælderrenoveringen. Vi blev præsenteret for både tanker, skitser, budget og lidt billeder af ønsket materialevalg.


Den oprindelige planløsning i husets kælder - som den stod originalt fra 1950’erne

Den oprindelige planløsning i husets kælder - som den stod originalt fra 1950’erne

Her ses ønsket til ny planløsning, som bygherre præsenterede os for under første møde.

Her ses ønsket til ny planløsning, som bygherre præsenterede os for under første møde.


ARBEJDER I DETTE PROJEKT: RENOVERING, KÆLDERUDGRAVNING, NYT BADEVÆRELSE, NEDBRYDNING, GULVVARME, EL, VVS, INTERIØR, KLOAKERING, NYE LOFTER, BRUSEKABINE, NYE VINDUER, TOTALENTREPRISE


Allerede under de første snakke, blev der forventningsafstemt på tid og budget, for at bygherre skulle kunne opnå det mest optimale udbytte af byggeriet. Der blev dernæst indgået aftale om, at Mureren.nu skulle gå i gang med den detaljerede projektering, som blandt andet indeholdt; målfaste tegninger over projektet, et meget detaljeret og gennemskueligt budget (hvor priser på materialer, underentreprenører osv. var inkluderet), samt en tidsplan der gjorde det muligt for bygherre at følge projektet undervejs. Især tidsplanen var vigtig under dette byggeri, da bygherre og familie boede i huset, imens entreprisen står på.


IMG_0922.jpg
IMG_0921.jpg
IMG_0923.jpg

Kælderen i huset stod med den oprindelige planløsning fra 1950. Der var ingen gulvvarme og forholdsvist lavt til lofterne, men trods alt et sundt indeklima. Som en del af renoveringen er der blevet  gravet ud i alle kælderrum til etablering af gulvvarme.  Der bliver etableret nyt badeværelse, flyttet vægge for at udvide planløsningen med endnu et rum og lavet komplet ny elinstallation. Entreen udvides desuden for at danne mere lys, luft og funktionalitet.

Rør blev skjult, lofterne fik fritlagte bjælker, alle væggene blev pudset op og blev malet. Slutteligt blev der, for at opnå mere lys, isat nye glasdøre og større vinduer.  Det hele blev lavet med fokus på at bevare æstetikken tro mod husets 1950’er stil.


Ifølge bygherre har der været god dialog, en struktureret tilgang til projektet samt løbende sparring på de mange forskellige løsninger, materialevalg, mm.

Ifølge bygherre har der været god dialog, en struktureret tilgang til projektet samt løbende sparring på de mange forskellige løsninger, materialevalg, mm.

 

DET SIGER BYGHERRE

Det der har fungeret godt i samarbejdet med Mureren.nu er dialogen og sparringen med Valdemar. Valdemar udviser en professionel tilgang til projektet og sætter generelt baren højt og fremstår løsningsorienteret, når der opstår udfordringer undervejs. 

Som forventeligt ved så stort et byggeprojekt, så har vi har mødt mindre udfordringer undervejs i forhold til dialogen mellem os som bygherre og Valdemar som totalentreprenør og den videre kommunikation til under-entreprenørerne. Men generelt er der igennem fornuftig dialog, fundet gode løsninger hele vejen igennem.”Læs om byggeprocessen her og se billeder fra før, under og efter afslutning af projektet. (opdateres løbende)


Alle gamle lofter er revet ned, så de kan erstattes af nye gipslofter. I det nye badeværelse bliver de gamle bjælker fritlagte for at bevare husets oprindelige udtryk fra 1950.

Alle gamle lofter er revet ned, så de kan erstattes af nye gipslofter. I det nye badeværelse bliver de gamle bjælker fritlagte for at bevare husets oprindelige udtryk fra 1950.

Her ses det rum der bliver til badeværelse. Der er blevet vådrumssikret og ny bruservæg mures op.

Her ses det rum der bliver til badeværelse. Der er blevet vådrumssikret og ny bruservæg mures op.


Hele kælderen blev gravet ud for at klargøre til gulvvarme i samtlige rum. Her er isoleringen ved at blive lagt.

Hele kælderen blev gravet ud for at klargøre til gulvvarme i samtlige rum. Her er isoleringen ved at blive lagt.

Gulvvarmeslangerne er placeret ovenpå isoleringen. Så kan det nye gulv snart blive støbt.

Gulvvarmeslangerne er placeret ovenpå isoleringen. Så kan det nye gulv snart blive støbt.